Новини

Система БПР для атестації медсестер

Вже з 1 січня 2024 року відбуватиметься атестація медичних сестер з урахуванням балів за заходи безперервного професійного розвитку (БПР). Це означає, що медпрацівники мають відвідувати заходи БПР, за які отримуватимуть відповідні бали.

Старий наказ МОЗ «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою» від 07.09.1993 № 198 вже не відповідав сучасним вимогам освітнього законодавства та тенденціям розвитку медпрацівників. Тому МОЗ затвердило Наказ № 2016, в якому затверджені положення про заходи БПР. Цей документ передбачає, що цикли спеціалізації, цикли тематичного удосконалення здійснюються закладами післядипломної освіти, структурними підрозділами з післядипломної освіти закладів фахової передвищої/вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів освіти у галузі знань 22 «Охорона здоровʼя».

Інші заходи безперервного професійного розвитку проводяться відповідно до Положення про систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я.

Форма навчання може бути очною або дистанційною у теоретичній частині. Але практичні й лабораторні заняття передбачають лише особисту присутність фахівців.

Зверніть увагу на значення термінів, які вживаються в системі безперервного професійного розвитку (БПР):

1) бал БПР - одиниця вимірювання здобутих теоретичних знань та практичних навичок у процесі здійснення безперервного професійного розвитку;

2) БПР працівників сфери охорони здоров’я - безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей працівників сфери охорони здоров’я, що дає їм змогу підтримувати або підвищувати рівень професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я;

3) електронна система забезпечення БПР працівників сфери охорони здоров’я - державна інформаційно-комунікаційна система, що включає інформаційні технології, технічні і програмні засоби для обробки даних та іншої інформації щодо безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я;

4) заходи БПР - освітні заходи медичного, реабілітаційного та/або фармацевтичного спрямування, метою яких є підтримання або підвищення рівня професіоналізму і розвиток індивідуальної практики для задоволення потреб пацієнтів та оптимізації функціонування сфери охорони здоров’я;

5) особисте освітнє портфоліо - сукупність відомостей щодо персональних досягнень, проходження підвищення кваліфікації, здобуття формальної, неформальної та інформальної освіти у сфері охорони здоров’я у процесі безперервного професійного розвитку.

Медпрацівники мають відвідувати заходи БПР, за які отримуватимуть відповідні бали. Результати БПР враховуватиме атестаційна комісія під час атестації для присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії або кваліфікації.

 

© 2004 - 2022  Admidio