Новини - Загальний - Загальний

Система БПР для атестації медсестер

Вже з 1 січня 2024 року відбуватиметься атестація медичних сестер з урахуванням балів за заходи безперервного професійного розвитку (БПР). Це означає, що медпрацівники мають відвідувати заходи БПР, за які отримуватимуть відповідні бали.

Старий наказ МОЗ «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою» від 07.09.1993 № 198 вже не відповідав сучасним вимогам освітнього законодавства та тенденціям розвитку медпрацівників. Тому МОЗ затвердило Наказ № 2016, в якому затверджені положення про заходи БПР. Цей документ передбачає, що цикли спеціалізації, цикли тематичного удосконалення здійснюються закладами післядипломної освіти, структурними підрозділами з післядипломної освіти закладів фахової передвищої/вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів освіти у галузі знань 22 «Охорона здоровʼя».

Інші заходи безперервного професійного розвитку проводяться відповідно до Положення про систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я.

Форма навчання може бути очною або дистанційною у теоретичній частині. Але практичні й лабораторні заняття передбачають лише особисту присутність фахівців.

Зверніть увагу на значення термінів, які вживаються в системі безперервного професійного розвитку (БПР):

1) бал БПР - одиниця вимірювання здобутих теоретичних знань та практичних навичок у процесі здійснення безперервного професійного розвитку;

2) БПР працівників сфери охорони здоров’я - безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей працівників сфери охорони здоров’я, що дає їм змогу підтримувати або підвищувати рівень професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я;

3) електронна система забезпечення БПР працівників сфери охорони здоров’я - державна інформаційно-комунікаційна система, що включає інформаційні технології, технічні і програмні засоби для обробки даних та іншої інформації щодо безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я;

4) заходи БПР - освітні заходи медичного, реабілітаційного та/або фармацевтичного спрямування, метою яких є підтримання або підвищення рівня професіоналізму і розвиток індивідуальної практики для задоволення потреб пацієнтів та оптимізації функціонування сфери охорони здоров’я;

5) особисте освітнє портфоліо - сукупність відомостей щодо персональних досягнень, проходження підвищення кваліфікації, здобуття формальної, неформальної та інформальної освіти у сфері охорони здоров’я у процесі безперервного професійного розвитку.

Медпрацівники мають відвідувати заходи БПР, за які отримуватимуть відповідні бали. Результати БПР враховуватиме атестаційна комісія під час атестації для присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії або кваліфікації.

 

Тези до науково-практичної конференції ЛЮТНЕВІ ЗУСТРІЧІ З ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

Шановні колеги!

Чекаємо ваші тези до науково-практичної конференції ЛЮТНЕВІ ЗУСТРІЧІ З ОФТАЛЬМОЛОГІЇ – 2024, яка відбудеться 1-2 лютого!

Тези повинні надсилатися українською мовою, детальніше вимоги до оформлення тез за посиланням https://www.portal.tou.org.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%B7

Матеріали конференції будуть видані у вигляді збірника тез. Розсилка електронних матеріалів конференції буде тільки авторам, чиї матеріали увійшли до збірки!

Збірнику матеріалів присвоюються індекси ISN, УДК.

Вартість опрацювання тез: 200 грн.

Прийом тез до 30 січня!

Чекаємо на вас!

 

ЛЮТНЕВІ ЗУСТРІЧІ З ОФТАЛЬМОЛОГІЇ – 2024

Шановні колеги!

2024 рік ще тільки вступив в свої права ми вже плануємо нові звершення і готуємось до Науково-практичної конференції ЛЮТНЕВІ ЗУСТРІЧІ З ОФТАЛЬМОЛОГІЇ – 2024!

https://www.portal.tou.org.ua/lutnevi2024

Давайте разом проведемо цей захід 1-2 лютого у теплому та затишному професійному колі.

Приєднуйтесь, буде цікаво!

Вартість участі 1000 грн.

Формат онлайн.

Сертифікат з нарахуванням й0 балів БПР

Чекаємо на вас!

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ БУДУТЬ УДОСКОНАЛЕНІ УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ.

Зокрема, нормативне-правове регулювання дозволить працівникам ефективніше здійснювати свій професійний розвиток, а також впровадити функціонал електронної системи безперервного професійного розвитку. Відповідну постанову Кабінету Міністрів України за ініціативи МОЗ було ухвалено 29 вересня 2023 року.

Електронні рішення забезпечать автоматизоване отримання та збереження інформації, взаємодію з державними реєстрами, збереження даних тощо. Функціонал включатиме можливість електронної реєстрації провайдерів та заходів БПР, а також подання апеляції стосовно відмови у реєстрації. Електронна система розробляється у співпраці з проектом USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я».

Важливими будуть і впроваджені зміни для керівників закладів охорони здоров’я. Тепер вони матимуть змогу здійснювати безперервний професійний розвиток, що дозволить підтримувати та підвищувати їх професійну компетентність, а значить — покращувати якість надання медичної, фармацевтичної та реабілітаційної допомоги людям.

Крім цього ініційовані зміни дозволять:

  • залучити нові групи працівників сфери охорони здоров’я до системи БПР. Це, зокрема, фармацевти, медичні сестри/брати, працівники з вищою немедичною освітою, що працюють у сфері охорони здоров’я, фахівці з реабілітації, у тому числі які працюють у профспілкових організаціях і громадських об’єднаннях, що провадять діяльність у сфері охорони здоров’я;
  • розширити можливості для розвитку шляхом участі у нових формах заходів БПР, таких як «групи рівних». «Групи рівних» — це можливість систематично навчатися у групі з рівними за посадою колегами на базі медичного закладу. Такий підхід дозволяє навчатися на основі взаємообміну досвідом щодо дій у складних клінічних випадках, виходячи з принципів доказової медицини. Такий метод допомагає будувати професійні зв’язки з колегами та мультидисциплінарну взаємодію з метою безперервного поліпшення якості медичної допомоги;
  • встановити вимоги щодо структури та змісту навчальних програм заходів БПР, що є важливою складовою забезпечення якості цих заходів.

 

Посилання на джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/uriadu-ukhvalyv-rishennia-shchodo-zapusku-elektronnoi-systemy-bezperervnoho-profesiinoho-rozvytku-medykiv

ЦИФРОВІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ СФЕРИ

Завдяки цифровізації медичної сфери ми маємо зручні інструменти, які оптимізують і дозволяють відстежувати взаємини між лікарем та пацієнтом, а також значно покращують життя як одних, так і інших. Медична реформа змінила парадигму взаємовідношень лікарів і пацієнтів. Завдяки реформі пацієнти отримали право вибору, але, разом з тим, більшу відповідальність за власне здоров’я.

18 грудня 2023 р. під головуванням міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка відбулося третє засідання офісу координації розвитку електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Створений для ефективної взаємодії партнерів та управління розвитком ЕСОЗ, цей офіс сприяє координації заходів у медичної галузі.

Засідання організоване за сприяння проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Підтримка реформи охорони здоров’я» у партнерстві з Міністерством охорони здоров’я України.

Основною темою зустрічі стали підсумки 2023 р. та планування подальших заходів на наступний рік, що сприятиме вдосконаленню електронної системи охорони здоров’я та забезпечить продовження розвитку цієї важливої галузі в медичній сфері.

Протягом 2023 р. в Україні успішно реалізовано низку інноваційних цифрових проєктів у сфері електронної системи охорони здоров’я:

1. Електронні рецепти: завдяки новим сервісам можна придбати рецептурні ліки за електронним рецептом від лікаря.

2. Програма реімбурсації: пацієнти можуть отримувати імуносупресивні, знеболювальні ліки та тест-смужки для глюкометрів за електронним рецептом у межах програми реімбурсації.

3. COVID-сертифікати: можливість формування COVID-сертифікатів для пацієнтів, які отримали щеплення за кордоном.

4. Електронний облік реабілітаційних втручань: введено функціонал для обліку реабілітації з понад мільйоном записів для 125 тис. пацієнтів.

5. Електронна система управління запасами ліків та медичних виробів «e-Stock»: запущено пілотний проєкт, який планується впроваджувати протягом наступних 5 років.

6. Розширення функціоналу системи «MedData»: додано нові модулі, такі як «Гуманітарна допомога», «Вакцинація» та «Облік».

7. UNITED24: зібрано понад 1,5 млрд грн для потреб охорони здоров’я за допомогою цифрових інструментів, придбано обладнання, відновлено медичні заклади.

8. Електронна система епідеміологічного нагляду (ЕСЕН): запроваджено та розширено функціонал для ведення епідеміологічного моніторингу.

9. Цифровізація військово-лікарських комісій: розпочата робота над цифровими змінами у військово-лікарських комісіях.

10. Розвиток телемедицини: схвалено стратегію розвитку телемедицини та внесено законодавчі зміни для інтеграції телемедичних рішень у систему охорони здоров’я.

11. Модернізація державних реєстрів: процес модернізації та впровадження нових систем і реєстрів у сфері охорони здоров’я на базі «Дія.Engine».

На наступний рік заплановано розпочати ще 142 цифрових проєкти для подальшого розвитку електронної системи охорони здоров’я в Україні.

 

 

БПР-2024 МЕДСЕСТЕР, ФАРМАЦЕВТІВ ТА ПРОФЕСІОНАЛІВ У МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ

БПР-2024 МЕДСЕСТЕР, ФАРМАЦЕВТІВ ТА ПРОФЕСІОНАЛІВ У МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Кабінет Міністрів України постановою від 14.07.2021 N 725 затвердив Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників (далі- Положення №725) .

Постанова набрала чинності 1 січня 2022 року але через воєнний стан початок застосування вимог  Положення №725 було перенесено на 1 січня 2024 року

29 вересня 2023 року Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 29.09.2023 № 1036 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 725». Документ вдосконалює умови проходження безперервного професійного розвитку (БПР) для працівників сфери охорони здоров’я. Зокрема, нормативне-правове регулювання дасть змогу працівникам ефективніше підвищувати кваліфікацію, а також впровадити функціонал електронної системи БПР.

Ініційовані зміни дають змогу:

  • із 1 січня 2024 року впровадити обов'язковий БПР для нових груп працівників сфери охорони здоров’я: фармацевтів, медичних сестер/братів, працівників з вищою немедичною освітою, що працюють у сфері охорони здоров’я, фахівців з реабілітації, у тому числі тих, які працюють у профспілкових організаціях і громадських об’єднаннях, що провадять діяльність у сфері охорони здоров’я;

  • розширити можливості для розвитку через участь у нових формах заходів БПР;

  • встановити вимоги щодо структури та змісту навчальних програм заходів БПР з метою забезпечення їх якості.

З 2023 року в Україні діє наказ МОЗ «Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства» від 10.11.2022 № 2016 (далі — Наказ № 2016).

Вважаючи, що наказ МОЗ «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою» від 07.09.1993 № 198 вже не відповідає сучасним вимогам освітнього законодавства та тенденціям розвитку медпрацівників, 10 листопада 2022 року прийнято наказ МОЗ «Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства» від 10.11.2022 № 2016 (далі — Наказ № 2016). Документ набрав чинності 10 січня 2023 року.

Наказ № 2016 затверджує положення про заходи БПР та передбачає, що цикли спеціалізації, цикли тематичного удосконалення здійснюються закладами післядипломної освіти, структурними підрозділами з післядипломної освіти закладів фахової передвищої/вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів освіти у галузі знань 22 «Охорона здоровʼя» (далі — заклади фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти).

Увага! У 2023 році медсестрам і фармацевтам не потрібно набирати бали БПР, починайте тільки з 1 січня 2024 року.

Всесвітній день науки

Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку, що відзначається щорічно 10 листопада, є глобальною платформою для визнання ключової ролі науки в суспільстві. Цей день не лише підкреслює важливість залучення громадськості до дискусії з наукових проблем, що виникають, а й підкреслює актуальність науки в нашому повсякденному житті. Більш тісно пов'язуючи науку із суспільством, цей день покликаний інформувати громадян про наукові розробки та про ту незамінну роль, яку вчені грають у покращенні нашого розуміння нашої унікальної планети. Тема 2023 року: Зміцнення довіри до науки Роль науки у формуванні нашого колективного майбутнього може бути реалізована лише тоді, коли є довіра до науки. Саме довіра до науки стимулює розробку та застосування науково обґрунтованих рішень багатогранних проблем нашого світу. Довіра до науки – складне питання. Це впливає на те, як працюють вчені, та на те, як наука сприймається суспільством. Крім того, підвищення довіри до науки посилює науково обґрунтовані політичні рішення та підтримку суспільства у їх застосуванні. Історія та походження: Початок Всесвітнього дня в ім'я миру та розвитку можна віднести до 1999 року, коли у Будапешті відбулася Всесвітня конференція з науки. День 10 листопада, заснований на прихильності до науки та суспільства, був заснований як щорічний захід для підтвердження цілей, проголошених у Декларації про науку та використання наукових знань. З моменту проголошення ЮНЕСКО 10 листопада Всесвітнім днем в ім'я миру та розвитку в 2001 році, цей день став каталізатором численних проектів, програм та фінансування науки у всьому світі. Відзначаючи Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку, ми визнаємо невпинне значення науки у формуванні сталого суспільства.

ПОРЯДОК НОСТРИФІКАЦІЇ ДИПЛОМУ, ПІДТВЕРДЖЕННЯ СЕРТИФІКАТУ ЛІКАРЯ-СПЕЦІАЛІСТА ТА ПОСВІДЧЕННЯ

ПОРЯДОК НОСТРИФІКАЦІЇ ДИПЛОМУ, ПІДТВЕРДЖЕННЯ СЕРТИФІКАТУ ЛІКАРЯ-СПЕЦІАЛІСТА ТА ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ/ПРИСВОЄННЯ ЛІКАРЯ-СПЕЦІАЛІСТА, ОТРИМАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Інформація буде корисна медичним працівникам, які на період воєнного стану вимушені покинути Україну та планують тимчасово працевлаштуватися на роботу за спеціальністю в інших країнах, з приводу механізму підтвердження диплому, сертифікату лікаря-спеціаліста або посвідчення про присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії.

Міністерство охорони здоров’я України інформує, що проведення перевірки автентичності дипломів про освіту належить до компетенції Міністерства освіти і науки України.

Водночас верифікація документів, що підтверджують професійну кваліфікацію медичних і фармацевтичних працівників, які у період воєнного стану виїхали з України за кордон та бажають тимчасово працевлаштуватися за фахом, знаходиться у виключній компетенції МОЗ.

Звертаємо увагу, що МОЗ не уповноважувало жодну організацію, у тому числі громадські організації чи професійні асоціації, на здійснення діяльності щодо верифікації професійного статусу медичних та фармацевтичних працівників.

ЯК  ПІДТВЕРДИТИ ДИПЛОМ

Підтвердити диплом, сертифікат лікаря-спеціаліста (зробити апостиль), який отримано в закладах вищої освіти України Ви можете виключно в Міністерстві освіти і науки України. Повноваження на проставлення апостилю надані МОН на підставі Постанови КМУ №61 від 18.01.2003 року.

МОН засвідчує апостилем офіційні документи про освіту, що видані закладами освіти, державними органами, підприємствами, установами і організаціями. Офіційними документами про освіту вважаються документи про освіту (наукові ступені), видані за формою (зразком), встановлені в Україні на дату їхньої видачі відповідними нормативно-правовими актами; а також адміністративні документи: архівні довідки, навчальні плани, довідки, що видаються закладами освіти, державними органами, підприємствами, установами і організаціями та стосуються сфери освіти і науки. Такими документами, зокрема, є атестати, дипломи і додатки до них, довідки і навчальні плани й деякі інші. З метою проставлення апостилю треба звернутись до Інформаційно-іміджевого центру МОН України, який проставляє апостиль на будь-які документи, отримані в Україні, що стосуються сфери освіти і науки.

Перелік документів, які треба апостилювати саме у вашому випадку може вказати або посольство країни перебування, або навчальний заклад, де ви плануєте навчатися, або інша установа, що вас працевлаштовує.

Інформацію про роботу інформаційно-іміджевого центру МОН України ви можете знайти за посиланням: https://apostille.in.ua/ua/

ЯК ПІДТВЕРДИТИ ПОСВІДЧЕННЯ  ЛІКАРЯ СПЕЦІАЛІСТА

З метою проведення верифікації документів, що підтверджують поточний професійний статус медичного або фармацевтичного працівника (зокрема, для підтвердження посвідчення про присвоєння/підтвердження категорії лікаря-спеціаліста), необхідно надіслати відповідний запит до МОЗ. У відповідь на електронну адресу запитувача буде надіслано перелік документів, які необхідно надати для проведення процедури верифікації професійного статусу.

Структурним підрозділом МОЗ, в сфері компетенції якого знаходиться зазначене питання, є Директорат медичних кадрів, освіти і науки. Адреса для листування: moz@moz.gov.ua

Конференція «Глаукома + 2023»

Запрошуємо лікарів — офтальмологів, лікарів — дитячих офтальмологів, ендокринологів, дитячих ендокринологів та лікарів сімейної практики до участі у науково-практичній конференції з міжнародною участю «ГЛАУКОМА + 2023. Актуальні питання офтальмології. Цивільна та військова травма органа зору. Сучасні підходи до відновлення зору»

Участь у конференції «Глаукома + 2023» — це СЕРТИФІКАТ БПР  (згідно наказу МОЗ № 446 від 22.02.2019.).

Захід має реєстрацію БПР, які мають проводитись у 2023 році.

 

ДЕТАЛІ ТА РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ: https://www.glaucomaplus.com.ua/

Програма науково-практичної конференції включає ключову лекцію, наукові секції, майстер-класи по новітнім технологіям за участі членів президії Українського та Європейського глаукомних товариств, виступи лекторів ESASO та провідних установ України.

Теми:

  • Фундаментальні дослідження для офтальмології;
  • ВСI (Вrain-Computer –ІnterFace) — штучні зорові функції: реальність чи мрії;
  • Військова та цивільна травма;
  • Діагностика, лікування, медична та мікрохірургічна реабілітація хворих на глаукому, катаракту, діабетичні ускладнення та захворювання поверхні ока.

В обговоренні найгостріших питань офтальмології мають приймати участь відомі та нові обличчя світової офтальмології та провідні українські фахівці.

Актуальні питання рогівки та зовнішніх захворювань

Асоціація офтальмологів Вільнюського Повіту та Центр очних хвороб Вільнюського університету організовують міжнародну гібридну конференцію "Актуальні питання рогівки та зовнішніх захворювань", яка відбудеться у Вільнюсі 14-15 квітня. Ключовий доповідач - професор Харміндер Дуа. На заході також будуть представлені доповіді з країн Балтії.

ДЕТАЛЬНІШЕ: https://creativa.lt/event/update-on-cornea-and-external-diseases/

Особисто для офтальмологів України організатори надають можливість послухати лекції всесвітньо відомого професора Харміндера Дуа і побачити, як він відвідує пацієнтів під час ранкового обходу в клініці Центру очних хвороб. Оганізатори надають спеціальне посилання для реєстрації з нульовою оплатою для наших українських колег, щоб підтримати освіту в ці важкі часи. Для безкоштовної участі треба перейти за посиланням, натиснути кнопку REGISTRATION, потім кнопку BUY. Обрати білет: Doctors from Ukraine (Online).

Дякуємо нашим колегам з Литви за цю можливість.

© 2004 - 2022  Admidio