Членство в товаристві

Як стати членом Товариства Офтальмологів України

Для того, щоб стати членом ТОУ потрібно заповнити реєстраційну анкету, та разом із фото відправити за адресою 65061 м. Одеса, Французький бульвар, 49/51, Інститут ім. Філатова, або на електронну пошту  filatovinstitut@ukr.net

Слід додати копію квитанції про оплату членських внесків. Розмір членських внесків становить 300 грн. на рік.

Підписка на журнал окремо через “Укрпошту”. Вартість підписки 703,50 грн.

Завантажити реєстраційну  анкету

Завантажити квитанцію про сплату членського внеска

Умови членства в Товаристві

Членство в Товаристві є добровільним, воно може бути індивідуальним, колективним та почесним

Індивідуальними членами Товариства можуть бути фізичні особи, які мають вищу медичну, технічну та іншу освіту, працюють в галузі офтальмології, суміжних спеціальностей або активно сприяють ії діяльності та мають стаж роботи за спеціальністю не менше 3 років, визнають Статут, виконують його вимоги і беруть участь в діяльності Товариства.

Колективними членами Товариства можуть бути громадські організації, а також трудові колективи офтальмологічних установ, медичних підприємств та організацій усіх форм власності, що визнають Статут Товариства, виконують його вимоги  і беруть участь в її діяльності через своїх представників.

Члени Товариства сплачують щорічні членські внески у розмірах, що встановлюються Правлінням Товариства.

Почесними членами Товариства можуть бути громадяни України та інших країн, які сприяють поліпшенню діяльності Товариства.

Члени Товариства мають право

Обирати і бути обраними до керівних органів Товариства;

Брати участь у діяльності Товариства (з правом голосу);

Представляти Товариство в міжнародних заходах (конгресах, конференціях та ін.);

Друкувати в органах друку Товариства і безкоштовно одержувати друковану періодику Товариства («Офтальмологічний Журнал»);

Одержати посвідчення члена Товариства офтальмологів України;

Одержувати інформаційну та іншу допомогу з боку Товариства під час проведення навчання, в тому числі циклів по підвищенню кваліфікації;

Одержувати різноманітну інформацію з питань діяльності Товариства;

Звертатися з заявами, питаннями і пропозиціями до будь-якого органу Товариства і отримувати відповіді на них по суті.

Індивідуальні та колективні члени через своїх представників зобов’язані

Дотримуватися вимог Статуту Товариства;

Брати участь у діяльності Товариства;

Сплачувати щорічні членські внески. Розмір членських внесків становить 150 грн. на рік.

Припинення членства

Індивідуальне членство в Товаристві припиняється: за власним бажанням члена; за невиконання вимог Статуту Товариства. В цьому випадку членські внески не повертаються. Рішення щодо випадків невиконання вимог Статуту з боку індивідуальних членів Товариства приймається Правлінням Товариства.

Колективне членство в Товаристві припиняється рішенням загальних зборів обласних (міських) осередків. У випадку порушень колективними членами Товариства Статуту Товариства рішенням загальних зборів місцевого відділення вони виключаються зі складу членів Товариства.