Правила оформлення тез

Тези подаються у вигляді прикріпленого документа MS WORD у форматі .doc, .docx або .rtf, обсяг тексту – до 2 стор. формату А-4, шрифт Times New Roman; розмір- 14; міжрядковий інтервал – полуторний, вирівнювання – по ширині; поля – 20 мм. Не допускається перенесення слів вручну.

Назва. Автори. Установа. Місто, країна

Резюме російською мовою - короткий зміст тез російською мовою, обсягом до 15 рядків

Текст тез. Текст повинен бути структурованим по підрозділам - Актуальність. Мета. Матеріал і методи. Результати. Висновки.  та прикріплен до форми.

Не допускається перенесення слів вручну. Часто використовувані в тексті і загальноприйняті терміни можна наводити у вигляді абревіатур з обов’язковою розшифровкою при першій згадці, цифрові значення – в одиницях СІ. Тези не повинні містити таблиць, малюнків, графіків, списку літератури.

Всі прийняті до публікації тези будуть видані у збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції офтальмологів, присвяченої 80-річчю заснування Товариства офтальмологів України. Вся відповідальність за точність, достовірність і коректність інформації, що міститься в тезах, покладається на авторів. Оргкомітет залишає за собою право на відбір і редакцію тексту роботи.