Правила оформлення тез

Тези подаються тільки на сайті Товариства офтальмологів України в спеціальній on-line формі для подачі тез.

Інструкція щодо заповнення on-line форми

Обов’язкові для заповнення поля відмічені зірочкою (*).

Особиста інформація. Вкажіть дані одного з авторів, відповідального за листування: телефон і діючу електронну адресу, за якою вестиметься вся кореспонденція. Листування буде вестися тільки з цим автором за вказаною адресою або телефоном.

Назва тез. Не більше 15 слів малими літерами (починаючи з великої); без лапок і крапки в кінці речення, без використання абревіатури. Неприпустимо вказівку торговельної назви лікарського засобу (вказується тільки діюча речовина препарату).

Автори. Вказуються тільки прізвища та ініціали авторів, через коми (без зазначення посад, звань і т.д.) (Прізвище І. О., Прізвище І.Б.).

Установа, в якому виконана робота. Наводиться повна назва установи або установ, в якому була виконана робота.

Місто.

Країна.

Текст тез. Текст повинен бути структурованим по підрозділами і завантажений у відповідну графу форми. Не допускається перенесення слів вручну. Часто використовувані в тексті і загальноприйняті терміни можна наводити у вигляді абревіатур з обов’язковою розшифровкою при першій згадці, цифрові значення – в одиницях СІ. Тези не повинні містити таблиць, малюнків, графіків, списку літератури.

Актуальність.

Мета.

Матеріал і методи.

Результати.

Висновки.

Супровідний лист від установи, в якій виконана робота та експертний висновок про допустимість публікації в форматах jpg, tif, pdf прикріплюється до форми подачі тез on-line.

Перед тим, як натиснути кнопку «Відправити тези», переконайтеся, що всі поля заповнені правильно і не містять граматичних помилок.

Всі прийняті до публікації тези будуть видані у збірнику всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання в офтальмології». Вся відповідальність за точність, достовірність і коректність інформації, що міститься в тезах, покладається на авторів. Оргкомітет залишає за собою право на відбір робіт.

Якщо Вас все влаштовує, натисніть кнопку «Відправити тези».

Дочекайтеся отримання підтвердження по електронній пошті.

Інструкції по заповненню форми                                         Заповнити форму