Резолюція науково – практичної конференції офтальмологів Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей України

«Актуальні питання офтальмології»

7-8 жовтня 2015 р., м. Запоріжжя

7-8 жовтня 2015 року в м. Запоріжжі до Всесвітнього дня зору відбулася науково-практична конференція офтальмологів Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей України «Актуальні питання офтальмології». Захід проведено ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» спільно з науковцями КУ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» та Запорізького державного медичного університету при підтримці Запорізької облдержадміністрації та міської ради, департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації, згідно з планом організаційних заходів МОЗ України, НАМН України та реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2015 році.

В роботі конференції прийняли участь 309 делегатів з Одеської, Запорізької, Київської, Дніпропетровської, Чернігівської, Кіровоградської, Донецької, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Херсонської областей України та м. Києва.

До збірника матеріалів науково-практичної конференції увійшло 132 наукові публікації, в т.ч. лекційні матеріали, фахівців з міст України: Одеси, Запоріжжя, Києва, Вінниці, Дніпропетровська, Львова, Полтави, Харкова, Кривого Рогу та з м. Кутаїсі (Грузія).

На трьох засіданнях представлено 14 лекцій та 20 доповідей (з них 5 стендових) науковцями Одеси, Запоріжжя, Дніпропетровська, Києва, Львова, Полтави, Харкова.

Тематика засідань присвячена організації офтальмологічної допомоги, сучасним тенденціям в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань ока, увеїтам різної етіології, діабетичним ураженням органа зору, вікової макулярної дегенерації, хірургічному лікуванню патології заднього відділу ока, новим методам лікування дітей з вадами зору, плеопто-ортоптичному лікуванню амбліопії та косоокості, особливостям клінічного перебігу ретинопатії недоношених та показанням до лазерної коагуляції цього захворювання та інш.

Відбулася спеціалізована медична виставка за участю відомих вітчизняних та зарубіжних компаній, де учасникам конференції була представлена хірургічна апаратура, медична література, продемонстровані нові фармпрепарати для застосування в офтальмології.

Інформаційними спонсорами конференції були печатні видання: «Офтальмологічний журнал», «Офтальмология. Восточная Европа», «Здоров’я України», «PRO MEDICINE».

Після слухання та обговорення доповідей учасниками науково-практичної конференції була прийнята резолюція:

Впроваджувати в практичну діяльність сучасні методи діагностики та лікування офтальмопатології представлені на конференції.

Забезпечити своєчасне направлення хворих на важкі запалення очей (увеїти) різної етіології у відділ запальної патології ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» для уточнення діагнозу та визначення тактики лікування.

Посилити диспансерний нагляд хворих на тяжку офтальмопатологію: новоутворення очей та орбіти, глаукому, патологію сітківки, діабетичні ураження очей, наслідки пошкоджень органа зору.

Сприяти підвищенню інформованості населення з питань профілактики очних захворювань. Особливу увагу приділяти профілактиці очного травматизму у дітей.

Забезпечити своєчасну діагностику і лікування дитячому населенню з порушеннями бінокулярного зору, аномаліями рефракції і амбліопією.

Приділяти увагу скринінгу, ранній діагностиці та профілактиці вродженої та набутої патології органу зору.

Наладити співпрацю між офтальмологами і неонатологами обласних та місцевих неонатальних центрів Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Забезпечити проведення огляду усіх дітей з групи ризику (новонароджені масою тіла при народжені до2,500 кгта гістаційним віком до 35 неділь) у спеціалізованих відділеннях виходження недоношених.

Забезпечить надання своєчасної високоспеціалізованої допомоги дітям з ретинопатією недоношених з препороговою стадією типу І та пороговою стадією з застосуванням лазерної коагуляції шляхом взаємодії з існуючими мобільними центрами України мм. Києва та Одеси. Звернути увагу на реабілітацію дітей з ретинопатією недоношених.

Провести наступну науково-практичну конференцію «Актуальні питання офтальмології» для офтальмологів Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Черкаської та Харківської областей України в м. Полтаві 5-6 жовтня 2016 року.