Філатовські читання 2016

РЕЗОЛЮЦІЯ

Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Філатовські читання – 2016», присвяченої 80-річчю від дня заснування

Інституту ім. В.П. Філатова

19-20 травня 2016 року  в м. Одесі відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Філатовські читання – 2016», присвячена 80-річчю від дня заснування Інституту ім. В.П. Філатова.

У конференції взяли участь 1118 делегатів, у тому числі 1092 з усіх областей України: Одеської – 194, Вінницької – 39, Волинської – 23, Дніпропетровської – 78, Донецької – 23, Житомирської – 24, Закарпатської – 10, Запорізької – 42, Івано-Франківської – 47, Київської та м. Київ – 292, Кіровоградської – 17, Луганської – 8, Львівської – 62, Миколаївської – 16, Полтавської – 18, Рівненської – 16, Сумської – 15, Тернопільської – 22, Харківської – 67, Херсонської – 19, Хмельницької – 28, Черкаської – 7, Чернігівської – 19, Чернівецької – 11,  а також гості з ближнього і далекого зарубіжжя: Грузії – 2, Білорусі – 2, Германії – 2, Туреччини – 7, Придністровської Молдавської Республіки – 2, Молдови – 7, Швейцарії – 1, Румунії – 1, Болгарії – 2. Серед делегатів були присутні як лікарі-офтальмологи, також і фахівці суміжних професій (неонатологи, радіологи, хіміотерапевти, біологи, фармакологи та інш.).

У матеріалах конференції опубліковано 228 наукових робіт офтальмологами і фахівцями суміжних спеціальностей (в т.ч. 103 представлено співробітниками Інституту ім. В.П. Філатова).

За результатами обговорення доповідей та обміну досвідом вирішено рекомендувати:

  1. 1.      Міністерству охорони здоров’я України:

1.1. Внести зміни до протоколів надання медичної допомоги в розділи, що стосуються патології рогівки (доповнити рекомендовані в протоколах методи лікування розробленими в останні часи методиками і засобами терапії, уточнити показання до хірургічного лікування патології рогівки з використанням кератопластики).

1.2. Включити лікувальну кератопластики у пацієнтів з виразками і перфораціями рогівки в гарантований обсяг безоплатної медичної допомоги.

  1. 2.                 Кафедрам офтальмології вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України», лікарям-офтальмологам областей України:

2.1. Забезпечити щорічне навчання лікарів-офтальмологів, особливо лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги, шляхом проведення семінарів, курсів підвищення кваліфікації, стажування із залученням провідних спеціалістів кафедр офтальмології удосконалення лікарів, медичних університетів та ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії    ім. В.П. Філатова НАМН України».

  1. 3.      Головним офтальмологам областей України:

3.1. Офтальмологам обласних і міських поліклінік та лікарень при підозрі та діагностуванні новоутворень ока, його придатків та орбіти, хворих направляти на консультацію до спеціалізованого офтальмоонкологічного центру ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» з метою уточнення діагнозу та проведення своєчасного лікування.

3.2. Офтальмологам обласних і міських поліклінік та лікарень при підозрі та діагностуванні увеїтів, хворих направляти на консультацію до спеціалізованого центру увеїтів ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» для проведення своєчасного лікування та запобігання ускладнень.

3.3. Для удосконалення надання консультативної допомоги офтальмоонкологічним хворим пропонується в областях організувати на місцях (в обласних центрах) консультативні дні із залученням  спеціалістів відділу офтальмоонкології ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»).

3.4. Сприяти широкому впровадженню підбору окулістами призматичної корекції косоокості в офтальмологічних кабінетах обласних і міських лікарень та поліклінік.

3.5. Хворих з найбільш тяжкими формами катаракти та глаукоми, в т.ч. на єдино зрячому оці, повинно направляти на лікування до стаціонарів, які мають вищу категорію акредитації.

3.8. Підвищити якість спостереження хворих цукровим діабетом для своєчасного виявлення та направлення в спеціалізовані центри лазерних методів лікування з метою збереження зорових функцій та запобігання розвитку проліферації.

3.7. При виявлені проліферативних змін сітківки при цукровому діабеті для запобігання розвитку тяжких ускладнень проліферативної діабетичної ретинопатії (ПДРП) таких як рецидивуючі гемофтальми, тракційно-регматогенне відшарування сітківки, хворі на ПДРП повинні направлятися у спеціалізовані центри для раннього виконання інтравітреальних втручань (не пізніше 6 місяців після розвитку першого гемофтальму) з метою стабілізації проліферативного процессу і збереження зорових функцій.

4. ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»:

4.1. Організувати робочу групу на базі лабораторії фармакології  із залученням спеціалістів з Інститут стоматології НАМН України по створенню і впровадженню в офтальмологічну практику препаратів з природної сировини, що містять рослинні поліфіноли.

4.2. Провести науково-практичну конференцію «Філатовські читання – 2017» у  травні 2017 року в м. Одеса, що сприяє впровадженню нових технологій в офтальмології, обміну досвідом, залученню клінічних офтальмологів до наукової роботи, підвищенню їх кваліфікації.