2019

Звіт про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції з «Актуальні питання офтальмології»

Н.В. Пасєчнікова, д-р мед. наук, проф.,член-кореспондент НАМН України, В.О. Науменко, д-р мед. наук, професор, Капечук В.В., к. мед. наук , Вершиніна М.Д., к. мед. наук , К.О. Березовська, мол.н.с., Ю.С. Волкова, мол.н.с., В.В. Мирненко, н.с.

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»

9-10 жовтня 2019 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання офтальмології”, організаторами якої виступили ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України», ГО «Товариство офтальмологів України», Івано-Франківська обласна клінічна лікарня, Івано-Франківський національний медичний університет при підтримці Національної академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров’я України. Цей масштабний захід у сфері охорони здоров’я об’єднав потужну актуальну науково-практичну програму: 9 засідань, навчальний захід «Філатовська школа» симуляційний тренінг «Пазли в увеїтах», та засідання електронних постерів, де більше ніж 52 українських та зарубіжних фахівців представили свої інноваційні рішення, винаходи, вдосконалення в галузі офтальмології.

Всього у конференції взяли участь 397 фахівців офтальмології з усіх областей України: Вінницької – 7, Волинської – 4, Дніпропетровської – 13, Донецької – 6, Житомирської – 10, Закарпатської – 10, Запорізької – 2, Івано-Франківської – 78, Київської – 12, Кіровоградської – 5, Луганської – 1, Львівської – 15, Миколаївської – 30, Одеської – 50, Полтавської – 14, Рівненської – 25, Сумської – 20, Тернопільської – 27, Харківської – 3, Херсонської – 10, Хмельницької – 10, Чернівецької – 15 та м. Києва – 29, а також один спеціаліст з Молдови.

Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання офтальмології”: вчені, дослідники, практикуючи лікарі-офтальмологи і фахівці суміжних напрямів (радіологи, невропатологи, фтизіатри, фармакологи і біологи) мали можливість обмінятись досвідом, підвищити рівень кваліфікації і розширити професійні зв’язки.

У матеріалах конференції опубліковані 61 наукові роботи офтальмологів і фахівців суміжних спеціальностей (в т.ч. 42 представлено співробітниками Інституту ім. В.П. Філатова).

Дводенна програма Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання офтальмології” була присвячена пріоритетним напрямкам офтальмології: патології рогівки ока, кератопластиці, травмам і опікам очей та їх придатків, патології кришталика, глаукомі, новоутворенням ока та орбіти, сучасним органозберігаючим методам лікування офтальмоонкології, діабетичним ураженням очей, вітреоретинальній патології, застосуванню лазера при офтальмопатології, реконструктивній хірургії, патології судинної оболонки, сітківки та зорового нерва, офтальмопатології дитячого віку, аномаліям рефракції, патології окорухового апарату.

Заступник директора з науково-медичної роботи ДУ Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України, д.мед.н., професор, провідний фахівець України з очних проявів цукрового діабету Науменко Володимир Олександрович відкрив Всеукраїнську науково-практичну конференцію привітальним словом та побажавав плідної роботи.

На першому засіданні були обговорені питання присвячені запальним захворюванням ока, в тому числі, іридоцикліту ускладненому ретиноваскулітом, методам нейропротекції при запаленнях зорового нерва, при токсичних ураженнях зорового нерва, а також були представлені ультраструктурні зміни хоріоретинального комплексу після введення спиртів.

На другому засіданні розглянули питання про ризики розвитку офтальмогіпертензії, підходи до проведення прицільної лазерної циклокоагуляціїї, а також продемонстрували нові методи лікування глаукоми.

На третьому засіданні приділили увагу інноваційним підходам до діагностики та лікування патології очного дна: діабетичної ретинопатії, відшарування сітківки, захворювань макули, ретинопатії недоношених.

Четверте засідання було присвячене одному зі складних розділів загальної онкології – офтальмоонкології. На цій сесії розглядалися питання органозберігаючого лікування при внутрішньоочних меланомах, були продемонстровані підходи до лікування злоякісних пухлин ока орбіти та його придатка.

На п’ятому засіданні заходу звернули увагу на підходи до лікування захворювань переднього відділу ока. Обговорили питання застосування кросслінкінгу, проведення трансплантації амніотичної мембрани. А також були представлені деякі аспекти до лікування алергічних проявів з боку очей в педіатричній практиці.

Шосте засідання було пов’язане із наданням невідкладної допомоги при ушкодженнях очей. Розглянули питання щодо хірургічних методів лікування тяжких опіків очей. Продемонстрували результати застосування діафаноскопії для діагностики та правильного вибору тактики лікування посттравматичних ушкоджень ока. Також розглянули підходи до хірургічного лікування розривів склери.

Вперше в рамках науково-практичної конференції відбулася “Філатовська школа” з навчанням на симуляційному тренінгу “Пазли в увеїтах”, де лікарі освоїли нові підходи до діагностики та лікування увеїтів при серонегативних спонділоартропатіях і хоріоїдитах. Керівником цього навчального тренінгу виступила д.мед.н. Зборовська О.В. (Одеса, Україна).

Другий день Всеукраїнської науково-практичної конференції був відкритий засіданням, присвяченим питанням розладу бінокулярного зору, аномаліям рефракції та оптометрії. На цій сесії провели обговорення з основних тенденцій корекції та реабілітації пацієнтів зі слабозоркістю, лікування порушень акомодації, обстеження циклофузійних резервів у дітей. Також були продемонстровані результати електроміографії в лікуванні косоокості.

На восьмому засіданні обговорювали питання щодо методів пластичної хірургії. Доповідачі поділилися досвідом лікування вродженої і спадкової патології орбіти, підняли питання про реконструктивну офтальмопластику, хірургічне лікування патологій повік, а також продемонстрували результати проведення ендоскопічної дакріоцисториностомії.

Останнє дев’яте засідання було присвячене запальним захворюванням судинного тракту. На ньому відбулось обговорення про ускладнення та результати лікування пацієнтів з увеїтами при системних захворюваннях. Приділена увага офтальмотуберкульозу в Україні.

Партнерами з організації Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання офтальмології” виступили компанії: BAUSCH HEALTH, Лаборатуар ТЕА, Сона Фармексім.

14 вітчизняних та зарубіжних компаній на виставці конференції представили фармацевтичну продукцію, спеціалізоване медичне обладнання, вироби медичного призначення та медичну спеціалізовану літературу.

Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання офтальмології” надала можливість об’єднатися відомим вченим, дослідникам, практикуючим лікарям і фахівцям суміжних напрямів для обміну досвідом, розширити професійні зв’язки і ділові стосунки, що сприяли підвищенню головного результату медичної науки – поліпшенню стану здоров’я населення і профілактики захворювань.

За результатами обговорення доповідей та обміну досвідом вирішено рекомендувати:

  1. Звернути увагу на підготовку лікарів сімейної практики з питань надання допомоги хворим на офтальмологічну патологію, обов’язкового направлення до спеціалізованих закладів та обласних офтальмоцентрів в разі підозри на глаукому, відшарування сітківки та ін. захворювань очей, які призводять до тяжкої інвалідності.
  2. Посилити диспансерний нагляд хворих на тяжку офтальмопатологію: новоутворення очей та орбіти, глаукому, патології сітківки, діабетичні ураження очей, наслідки пошкоджень органа зору.
  3. Забезпечити проведення щорічних скринінгових обстежень хворих на цукровий діабет з метою своєчасного виявлення діабетичної ретинопатії.
  4. Проводити наукові дослідження щодо ефективності сучасних методів діагностики та лікування туберкульозу очей.
  5. Проводити щорічні профілактичні огляди серед дитячого населення для попередження у подальшому зростання хвороб ока та придаткового апарата.
  6. Посилити сумісну роботу дитячих офтальмологів і шкільних лікарів щодо раннього виявлення очної патології у дітей.
  7. З метою підвищення професійного рівня офтальмологів України провести науково-практичну конференцію “Актуальні питання офтальмології” 23-24 вересня 2020 року в м. Тернополі.