Правління

Керівними органами Товариства є З’їзд та Правління. Вищим органом Товариства є З’їзд, який скликається Правлінням не рідше одного разу на чотири роки.

СКЛАД ПРЕЗИДІЇ ПРАВЛІННЯ ТОУ

Президент:

Пасєчнікова Наталія Володимирівна (Одеса),чл.-кор.НАМН України,д. м. н., Заслужений лікар України. Один із видатних вчених в галузі офтальмології. Закінчила Київський медичний інститут, потім працювала в поліклінічній службі, Київському травматологічному центрі, а також асистентом кафедри офтальмології Київського медичного інституту. Брала активну участь у впровадженні методики імплантації інтраокулярних лінз в Україні. Очоливши лазерне відділення у складі Київської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока», почала активно розвивати сучасні напрямки розвитку ретинологіі (розробка нових методик діагностики та лікування захворювань сітківки і судинної оболонки різної етіології, розробка нових лазерних методів лікування). Очоливши ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова», продовжує розвивати ці напрямки в практичній та науковій роботі (флюоресцентна ангіографія, оптична когерентна томографія, транспупілярна термотерапія, фотодинамічна терапія, діагностика патології очного дна з використанням інфрачервоного випромінювання, комбіноване лікування захворювань сітківки і судинної оболонки – лазерне плюс хірургічне). Одними з приоритетних напрямків роботи є розробка біоеквіваленту рогівки та пошук нових матеріалів для біологічного покриття рогівки, в тому числі з використанням новітніх технологій генної інженерії; дослідження методів високочастотного електрозварювання біологічних тканин в офтальмології. Вперше в Україні впровадила транспупілярну термотерапію та лікування ретинопатії недоношених. З її ініціативи організована в Україні невідкладна допомога дітям з ретинопатією недоношених.

Віце-президенти:

Риков Сергій Олександрович (Київ),д.м.н.,професор, Президент Асоціації дитячих офтальмологів України (2000), Головний лікар Київської клінічної офтальмологічної лікарні “Центр мікрохірургії ока” (1987). Заслужений лікар України (1998). Доцент кафедри офтальмології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (2000). Експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) по Глобальній програмі “ЗІР-2020″ (2002). Автор понад 200 наукових праць з питань організації офтальмологічної допомоги населенню, клінічної та соціальної офтальмології, історії офтальмології, медичної кібернетики.

Пономарчук Валерій Семенович (Одеса) д.м.н., професор,керівник лабораторії функціональних методів дослідження органа зору ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова». Закінчив Одеський медичний інститут. Працює в інституті ім. В.П.Філатова з 1974 року, створив новий напрямок в офтальмології – “вегетоофтальмологія”, розробив унікальний комплекс діагностичних методик для ранньої доклінічної діагностики патології зорового аналізатора, ряд діагностичних і лікувальних офтальмологічних стимуляторів типу “фосфен”, які широко впроваджені в клінічну практику.

Члени Президії:

Бездітко Павло Андрійович (Харків) д.м.н., професор, лікар-офтальмолог вищої категорії. Закінчив Харківський МІ (1977). Головний консультант клініки Новий зір (Харків). Основні напрямки – офтальмоендокринологія, нейроофтальмологія, судинна патологія органа зору.

Відповідальний секретар

Мирненко Валерія Вікторівна (Одеса), науковий співробітник, заведуюча організаційно-методичним відділу ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова», закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова (2004).

Скарбник

Сердюченко Віра Іванівна (Одеса), д.м.н., зав. лабораторією ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова», закінчила Харківський МІ (1963), с.н.с. (1988), д.м.н. (1995). Діагностика та лікування розладів бінокулярного зору, корекція порушень рефракції, амбліопії. Хірургічне лікування складних форм окорухових порушень (вроджена, вертикальна, паралітична косоокість, циклоплегія, ністагм). Ортоптичне лікування косоокості, порушень акомодаційно-конвергентної системи. Вивчення впливу фізичного та зорового навантаження на стан органу зору (офтальмоергономіка). Дослідження впливу малих доз іонізуючої радіації на функціональний стан органа зору і рефрактогенез у дітей та підлітків.

СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОУ

Голова

Дмитрієв Сергій Костянтинович (Одеса),д.м.н.,зав. Відділенням ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова», закінчив Одеський МІ (1983), к.м.н. (1990), д.м.н. (2004), лікар-офтальмолог вищої категорії. Основні напрямки – мікрохірургія катаракти, травми очей, вітреоретинальноа хірургія травматичних ушкоджень.

Члени комісії:

Сердюк Валерій Миколайович (Дніпропетровськ) головний офтальмолог, заслужений лікар України, кандидат медичних наук, головний офтальмолог ГУОЗ Дніпропетровської облдержадміністрації, лікар вищої категорії.

Крижановська Т.В. (Дніпропетровськ), професор, доктор медичних наук, закінчила Дніпропетровський МІ (1968), лікар-офтальмолог вищої категорії (1980). Організація і управління охороною здоров’я, соціальна офтальмологія, травми очей, автоматизовані системи управління, комп’ютерні технології в офтальмології.

 СКЛАД ПРАВЛІННЯ ГО «ТОВАРИСТВО ОФТАЛЬМОЛОГІВ УКРАЇНИ»

від 24.05.2017

  1
Бездітко П.А. проф. (Харків)
  2
Безкоровайна І.М. проф. (Полтава)
  3
Биховець І.І. головний офтальмолог (Чернігів)
  4
Бідованець О.А. головний офтальмолог (Херсон)
  5
Боброва Н.Ф. проф. (Одеса)
  6
Борщівська Г.В. головний офтальмолог (Житомир)
  7
Вельська І.І. голова обласного товариства офтальмологів (Рівне)
  8
Венгер Л.В. проф. (Одеса)
  9
Вершиніна М. Д. к.м.н. (Івано-Франківськ)
  10
Веселовська З.Ф. чл.-кор. НАМН України (Київ)
  11
Водяник В.В. головний офтальмолог (Луганська обл.)
  12
Гіржева Н.О. головний офтальмолог (Миколаїв)
  13
Грицай Л.В. к.м.н., головний офтальмолог (Суми)
  14
Гудзь А.С. к.м.н. (Львів)
  15
Дарманська І.А. головний офтальмолог (Хмельницький)
  16
Дрожжина Г.І. проф. (Одеса)
  17
Жабоєдов Г.Д. чл.-кор.НАМН України, проф. (Київ)
  18
Завгородня Н.Г. проф. (Запоріжжя)
  19
Зборовська О.В. д.мед.н. (Одеса)
  20
Красновид Т.А. д.м.н. (Одеса)
  21
Капшук Н.І. головний офтальмолог (Вінниця)
  22
Кушнір О.П. головний офтальмолог (Чернівці)
  23
Луценко Н.С. д.м.н., проф., головний офтальмолог (Запоріжжя)
  24
Малачкова Н.В. проф. (Вінниця)
  25
Маришев Ю.А. к.м.н. (Одеса)
  26
Мирненко В.В. н.c. (Одеса)
  27
Мороз О.О. к.м.н., головний офтальмолог (Ужгород)
  28
Науменко В.О. проф. (Одеса)
  29
Обуховський Г.О. головний офтальмолог (Рівне)
  30
Павлів О.Б. к.м.н., головний офтальмолог (Львів)
  31
Пасєчнікова Н.В. чл.-кор.НАМН України, проф. (Одеса)
  32
Пенішкевич Я.І. д.м.н., проф. (Чернівці)
  33
Пономарчук В.С. проф. (Одеса)
  34
Пустовіт Н.М. головний офтальмолог (Черкаси)
  35
Риков С.О. проф. (Київ)
  36
Савко В.В. д.м.н. (Одеса)
  37
Сердюк В.М. д.м.н., головний офтальмолог (Дніпро)
  38
Сердюченко В.І. д.м.н. (Одеса)
  39
Скороход Л.А. головний офтальмолог (Кіровоград)
  40
Соболєва І.А. проф. (Харків)
  41
Тарасевич С.М. головний офтальмолог (Донецька обл.)
  42
Турчин М.В. к.м.н., головний офтальмолог (Тернопіль)
  43
Якименко С.А. проф. (Одеса)